Novo Nordisk Labs

Novo Nordisk är ett globalt hälsovårdsföretag som är specialiserat på utveckling och tillverkning av innovativa läkemedel och apparater för behandling av diabetes, fetma och andra allvarliga kroniska sjukdomar. Novo Nordisk Labs är företagets forsknings- och utvecklingsgren, fokuserad på att upptäcka och utveckla nya läkemedel och terapier för att förbättra patienters liv.

Novo Nordisk Labs sysselsätter tusentals forskare, forskare och ingenjörer runt om i världen som arbetar med ett brett utbud av projekt, från forskning i tidigt stadium till klinisk utveckling i sent skede. Företaget investerar mycket i forskning och utveckling, med fokus på att utveckla nya behandlingar som tillgodoser otillfredsställda medicinska behov och förbättrar patienternas resultat.

Företagets forsknings- och utvecklingsinsatser spänner över ett brett spektrum av terapeutiska områden, inklusive diabetes, fetma, sällsynta blödningsrubbningar, tillväxthormonrubbningar och andra allvarliga kroniska sjukdomar. Novo Nordisk Labs samarbetar också med akademiska institutioner, statliga myndigheter och andra industripartners för att påskynda upptäckten och utvecklingen av nya behandlingar.

Sammantaget är Novo Nordisk Labs ledande inom forskning och utveckling inom sjukvården och är dedikerade till att förbättra livet för patienter runt om i världen genom innovation och samarbete.

Visar det enskilda resultatet

Kundvagn