BM Pharmaceuticals

BM Pharmaceuticals är dedikerade till att utveckla patientvården genom utveckling av ny teknik som förbättrar patientens följsamhet och hjälper till att förutsäga individuell behandlingssvar.

Företaget prioriterar forskning och utveckling baserat på otillfredsställda medicinska behov och en djup förståelse för sjukdomar, snarare än enbart på potentiell kommersiell marknadsstorlek. Forskargruppen vid BM Pharmaceuticals fokuserar på att kartlägga molekylära signalvägar, som är invecklade proteinsignalnätverk inuti celler som ansvarar för normal cellfunktion. När ett protein i vägen inte fungerar, kan det resultera i onormal signalering och sjukdom. Forskare vid BM Pharmaceuticals utvecklar småmolekylära läkemedel eller antikroppar för att rikta in sig på nyckelnoder inom vägarna, vilket kan hjälpa till att bekämpa sjukdomar.

För att säkerställa att vetenskapliga upptäckter flyttas från laboratoriet till kliniken, genomför BM Pharmaceuticals kliniska prövningar som är proof-of-concept, som är småskaliga studier som används för att utvärdera ett läkemedels säkerhet och effekt. Dessa prövningar är inriktade på att behandla sällsynta, genetiskt definierade sjukdomar och möjliggör avancemang för de mest lovande läkemedelskandidaterna.

Genom att lyfta fram patienten och utnyttja vetenskaplig forskning har BM Pharmaceuticals kunnat utveckla banbrytande behandlingar för tillstånd som cancer och degenerativa sjukdomar.

Visar alla 5 resultat

Kundvagn